علل سوزن سوزن شدن دست و پا

همه ما احتمالاً احساس سوزن سوزن شدن موقتی در دست ها یا پاها را احساس کرده ایم. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که روی بازوی خود بخوابیم یا برای مدت خیلی طولانی با پاهای ضربدر بنشینیم.  این احساس همچنین ممکن است به عنوان احساس خارش ، سوزش یا سوزن زدن باشد. علاوه بر سوزن سوزن شدن ، ممکن است احساس بی حسی ، درد و ضعف در دست یا پایتان کنید.

سوزن سوزن شدن در دست ها یا پاها می تواند در اثر عوامل یا شرایط مختلفی ایجاد شود. به طور کلی ،