کمر درد در کودکان

ستون فقرات از استخوان ها (مهره ها) تشکیل شده است که توسط رباط ها (اتصالات بافت نرم بین استخوان ها) به هم وصل می شوند و توسط دیسک های جذب شوک از هم جدا می شوند. استخوانها ساختار را حفظ و پشتیبانی می کنند. علاوه بر آن، آنها مراقب نخاع و ریشه های عصبی خارج شده نیز هستند.  عضلات به ستون فقرات وصل می شوند و امکان تحرک را فراهم می کنند.

در گذشته، کمر درد در کودکان و نوجوانان شایع نبوده است. با این حال، گزارش های اخیر حاکی از